การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
การทำนาหว่านข้าวแห้ง มีความสำคัญสำหรับเกษตรกรที่ทำนาในเขตที่อาศัยน้ำฝนธรรมชาติและพื้นที่นาดอน ที่มีปริมาณฝนตกไม่แน่นอน วิธีการก่อนหว่านข้าวแห้งทำให้โดยการไถตากดินไว้ 1 สัปดาห์หลังจากนั้นเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับหว่าน แต่มักประสบปัญหาการทำลายของ นก มด แมลงต่าง ๆ จึงได้คิดนำเอาเมล็ดพันธุ์คลุกกับมายา (หินผุหรือมูลค้างคาว) หรือใช้โคลนละเอียดคลุกเมล็ดพันธุ์ เพื่อป้องกันนก มด กัดกินทำลายเมล็ดพันธุ์ ทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องว่านหลายครั้ง วิธีคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน         
อุปกรณ์ 
1. ถัง หรือกะละมังขนาดใหญ่
2. ดินโคลน หรือมูลค้าวคาว
3. เสื่อ หรือ อวน ตาข่ายไนล่อนสำหรับตาก
วิธีการทำ
1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องการใช้ทำพันธุ์
2. นำโคลนละเอียด อาจจะผสมมูลค้างคาวด้วยก็ได้ แล้วนวดให้เข้ากันจนหนืดพอประมาณ
3. นำเมล็ดพันธุ์คลุกกับโคลนละเอียดที่เตรียมไว้
4. นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่คลุกด้วยโคลนแล้วมาผึ่งแดด หรือ ลม ตากบนตาข่ายไนล่อนหรือเสื่อให้แห้งก่อนนำไปหว่านในแปลง เมื่อหว่านแล้วควรไถคราดกลบทันที          
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลนใช้ได้ผลดีกับนาหว่านที่ดอน อาศัยปริมาณน้ำฝนในการทำนาควรหว่านข้าวให้สม่ำเสมอและคราดกลบทันที เมื่อมีฝนตกข้าวจะงอกอย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ได้ 

เจ้าของผลงาน : นายอนุชิต นับถือบุญ เลขที่ 18 หมู่ 4 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 089-5984057   แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170