คูนดอกสวยช่วยชาวนา
"หอยเชอรี่” เป็นศัตรูข้าวที่ชาวนากังวลใจกันมาก นอกเหนือจากศัตรูพืชร้ายอีกหลายชนิดที่คอยรบกวน และราคาข้าวที่เปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ในแต่ละปีแล้ว เพราะมีการระบาดของหอยเชอรี่ที่แพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และทำความเสียหายให้กับต้นข้าวของเกษตรกรอย่างรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สารเคมีจำพวก "เอ็นโคซันเฟน” จำกัด สร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา กบ เขียด แม้กระทั่งงูต่าง ๆ แม้ว่าสารเคมีชนิดนี้จะถูกกำจัดให้ออกจากการค้าแต่เมื่อใช้กากพืชชนิดหนึ่งที่มีวางขายก็พบว่า ปลายังคงตาย อีกทั้งยังคงมีราคาแพง การนำปัจจัยที่มีหลากหลาย ในท้องถิ่นโดยเฉพาะดอกคูณมาใช้ประโยชน์เป็นเรื่องที่จำเป็น และต้องนำมาใช้อย่างจริงจัง ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งทางเลือกนี้เป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน          
การนำไปใช้          
คัดเลือกฝักคูณที่แก่ (ฝักอ่อนมีสารที่เป็นประโยชน์น้อย) นำมาทุบให้ละเอียดเพื่อให้สารสมุนไพรที่เป็นพิษต่อหอยเชอรี่ ละลายน้ำเป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการใช้ 3 – 5 กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำออกให้มากที่สุด แต่ถ้ายังมีระดับน้ำมากจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณโดยนำไปหว่านเมื่อเตรียมเทือกพร้อมหว่านแล้ว จะพบว่าหอยเชอรี่หยุดกินข้าว และจะทยอยตายบางตัวไม่ตายก็จะไม่กินข้าวเลย สารสกัดจากฝักคูณที่เป็นพิษต่อหอยเชอรี่นั้นไม่ทราบชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสารจากสีเหลืองในฝักที่มีผลต่อคนดีถ้ารับประทานมากจะเป็นยาระบายสำหรับการเก็บรักษาฝักคูณนั้น จะต้องทำการทุบให้แตกก่อนนำไปใส่ในภาชนะที่มีการระบายอากาศได้ดี จะสามารถเก็บไว้ได้นาน แต่ถ้าไม่ทุบจะเกิดเชื้อราทำลายจนไม่สามารถใช้การได้     
     
ประโยชน์ของฝักคูณอีกชนิดหนึ่งคือ การหมักเพื่อนำน้ำสกัดไปฉีดพ่นกำจัดหนอนห่อใบข้าวโดยการบดฝักคูณแก่ให้ละเอียด จำนวน 0.5 กก. หมักด้วยแอลกอฮอล์เช็ดแผล 450 ซีซี (ถูกกว่าเหล้าข้าว) และน้ำส้มสายชู 5% จำนวน 450 ซีซี การหมัก ต้องกดฝักคูณให้ท่วม หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงกรองน้ำที่ได้จากการหมัก 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นช่วงอากาศร่มเย็นเช่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็น ขณะที่หนอนห่อใบข้าวระบาด หนอนจะไม่ตายทันที แต่จะไม่กินใบข้าวและตายในที่สุด
           
ประโยชน์ 3 ป. คือ ประหยัด ปลอดภัย และปฏิบัติได้ เพียงเท่านี้ถึงแม้ราคาผลผลิตตกต่ำก็ยังพอมีกำไรเพราะต้นทุนต่ำ
 
เจ้าของผลงาน : นายบัวเพชร ใจแสนที่อยู่/สถานที่ติดต่อ : หมู่ที่ 7 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 081-284-1766 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมส่งเสริมการเกษตร
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170