เพิ่มผลผลิตยางพารา
ความเป็นมา

เกษตรกรตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้ทำการเพิ่มผลผลิตน้ำยางพารา โดยการใช้ปุ๋ยร็อคฟอสเฟส
ผสมน้ำหมัก ทาหน้ายาง ทำให้น้ำยางเพิ่มขึ้น 16 %

เทคนิคการทำ

1. ใช้ปุ๋ยร็อคฟอสเฟส 1กิโลกรัม ผสมน้ำหมักจากปลา 1 ลิตร ผสมให้เข้ากัน
2. ใช้ส่วนผสมที่ผสมเข้ากันแล้ว ทาหน้ายางทุก 3 วัน
3. ควรทำในช่วงไม่มีแสงแดด
4. จะสังเกตได้ว่า หลักจากใช้แล้วประมาณ 2-3 เดือน ผลผลิตจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น และหน้ายางจะนิ่มกรีดง่าย และจะไม่เกิดโรคหน้ายาง
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170