ตั้งคณะทำงานร่วมมือรัฐจัดโซนนิ่งพืช ให้ความรู้ชาวไร่อ้อยหน้าใหม่
3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ให้ความร่วมมือนโยบายจัดโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะทำงาน ร่วมประสานงาน สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ต้องเปลี่ยนจากพืชชนิดอื่นมาเป็นอ้อย พร้อมให้ความรู้ทุกด้านที่จะทำให้สร้างผลผลิตอ้อยป้อนเข้าสู่โรงงานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคง เผยอ้อยที่จะมีปริมาณมากขึ้นตามพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นปัญหา มั่นใจโรงงานสามารถรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170