รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสาวสมรส จอมเกาะ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 17  หมู่ที่ : 15  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : หนองบวบ  ตำบล/แขวง : โดด  อำเภอ/เขต : โพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัด : ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170