รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายจรัญ หงษ์ทอง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 52  หมู่ที่ : 14  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : หนองม่วงงาม  ตำบล/แขวง : งิ้ว  อำเภอ/เขต : ห้วยแถลง  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170