รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายเสรี สาเจริญ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 81  หมู่ที่ : 4  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เกาะแต้ว  อำเภอ/เขต : เมืองสงขลา  จังหวัด : สงขลา  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เงาะ
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170