รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสมัย สร้อยแก้ว
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 3  หมู่ที่ : 13  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โนนสัง  อำเภอ/เขต : โนนสัง  จังหวัด : หนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170