รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสุรินทร์ ภักดี
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 49  หมู่ที่ : 11  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บ้านบึง  อำเภอ/เขต : บ้านคา  จังหวัด : ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ทุเรียน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170