รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายกอนแก้ว ปัททุม
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 8  หมู่ที่ : 5  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โนนยาง  อำเภอ/เขต : หนองสูง  จังหวัด : มุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170