รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางกองงัน จำนงค์บุญ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 37/1  หมู่ที่ : 06  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ต้อน  ตำบล/แขวง : บ้านเขว้า  อำเภอ/เขต : บ้านเขว้า  จังหวัด : ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
หม่อนไหม
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170