รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายบุญรัตน์ กันทาทอง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 185  หมู่ที่ : 7  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หนองบัว  อำเภอ/เขต : ไชยปราการ  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
โคนม
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170