รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายเดชา จันทร์เทศ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 108/1  หมู่ที่ : 2  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กลัดหลวง  อำเภอ/เขต : ท่ายาง  จังหวัด : เพชรบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170