รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสาวราตรี พุธพ้นภัย
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 48  หมู่ที่ : 07  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : คลองศาลเจ้า  ตำบล/แขวง : ทรายมูล  อำเภอ/เขต : องครักษ์  จังหวัด : นครนายก  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
Young Smart Farmer
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170