รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสาวธันศร นามผา
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 182  หมู่ที่ : 4  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สะเดา  อำเภอ/เขต : พลับพลาชัย  จังหวัด : บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เกษตรกรผสมผสาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170