รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสมยงค์ กองคำ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 4  หมู่ที่ : 2  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วิศิษฐ์  อำเภอ/เขต : เมืองบึงกาฬ  จังหวัด : บึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
สหกรณ์
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170