รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายเฉลียว น้อยแสง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 42/3  หมู่ที่ : 10  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : วัดพระแก้ว  ตำบล/แขวง : แพรกศรีราชา  อำเภอ/เขต : สรรคบุรี  จังหวัด : ชัยนาท  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
บัญชี
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170