รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสมบูรณ์ กัลละหะ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 105/1  หมู่ที่ : 05  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : พันตาเกิน  ตำบล/แขวง : ต้นธง  อำเภอ/เขต : เมืองลำพูน  จังหวัด : ลำพูน  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
บัญชี
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170