รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสาววงศ์เดือน ชัยพันธ์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 6  หมู่ที่ : 8  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : วงศิลา  ตำบล/แขวง : สันมะค่า  อำเภอ/เขต : ป่าแดด  จังหวัด : เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
หม่อนไหม
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170