รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายนิพนธ์ นามกระจ่าง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 10  หมู่ที่ : 10  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สิ  อำเภอ/เขต : ขุนหาญ  จังหวัด : ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เกษตรกรผสมผสาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170