รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสมศักดิ์ ทิพย์ตา
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 11  หมู่ที่ : 3  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ม่วงยาย  อำเภอ/เขต : เวียงแก่น  จังหวัด : เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เกษตรกรผสมผสาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170