รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายประเสริฐ อนุเวช
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 12  หมู่ที่ : 3  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เขาสมิง  อำเภอ/เขต : เขาสมิง  จังหวัด : ตราด  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล 
คำจำกัดความ
 
ความรู้เฉพาะสาขา
การเลี้ยงกุ้งทะเล
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170