รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสุรชัย ดังก้อง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 135  หมู่ที่ : 03  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : คลองไผ่  ตำบล/แขวง : ชุมแสง  อำเภอ/เขต : วังจันทร์  จังหวัด : ระยอง  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
มังคุด
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170