รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายชลอ ทองหงษ์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 45  หมู่ที่ : 4  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บางเมือง  อำเภอ/เขต : เมืองสมุทรปราการ  จังหวัด : สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ไก่พื้นเมือง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170