รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสำอางค์ ขาวผ่อง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 125  หมู่ที่ : 04  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : เนินใหญ่  ตำบล/แขวง : วังกระแจะ  อำเภอ/เขต : เมืองตราด  จังหวัด : ตราด  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ยางพารา
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด 
ความรู้เฉพาะสาขา
- ควรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานต่างๆภายในสวน ผลผลิตที่ได้ ต้นทุนการผลิต ราคาที่จำหน่ายได้ จะช่วยให้มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
- ควรจะทำยางแผ่นดิบคุณภาพ มากกว่าการขายเป็นยางถ้วย เพราะจะได้ราคาที่ดีกว่า และสามารถรอราคาเพื่อจำหน่ายได้
- ควรให้ความสำคัญกับแรงงานรับจ้างกรีดเพราะจะส่งผลต่อสภาพของต้นยาง
- มีตลาดรองรับและมั่นใจในผลผลิตที่นำออกมาจำหน่าย
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170