รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายจำนงค์ อุดมสุข
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 41/1  หมู่ที่ : 03  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ห  ตำบล/แขวง : ช้างทูน  อำเภอ/เขต : บ่อไร่  จังหวัด : ตราด  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ยางพารา
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
doae58 บ่อไร่ จังหวัดตราด 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170