รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายอ่อน ใคร่ครวญ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 98/25  หมู่ที่ : 02  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : สมเด็จเจริญ  อำเภอ/เขต : หนองปรือ  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
อ้อยโรงงาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170