รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายกาญจน์ พิศคำ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 4/2  หมู่ที่ : 10  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : บ้านชัยมงคล  ตำบล/แขวง : แม่สลิด  อำเภอ/เขต : บ้านตาก  จังหวัด : ตาก  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
บัญชี
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170