รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายช่วง สิงโหพล
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 126  หมู่ที่ : 05  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ช้างซ้าย  อำเภอ/เขต : พระพรหม  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เกษตรกรผสมผสาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170