รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายฤทธิชัย จันทรเสน
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 22/2  หมู่ที่ : 04  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : คูใหม่  ตำบล/แขวง : ดอนตะโก  อำเภอ/เขต : ท่าศาลา  จังหวัด : นครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ยางพารา
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170