รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายปัญญา ชาญชาติวีระ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 103  หมู่ที่ : 02  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : วะครึโค๊ะ  ตำบล/แขวง : โมโกร  อำเภอ/เขต : อุ้มผาง  จังหวัด : ตาก  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170