รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายวิทยา ใกล้ชิด
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 291  หมู่ที่ : 13  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : มอเจริญ  ตำบล/แขวง : นาบ่อคำ  อำเภอ/เขต : เมืองกำแพงเพชร  จังหวัด : กำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
อ้อยโรงงาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170