รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายประชาน ใหม่พรม
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 41/4  หมู่ที่ : 1  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : กาด  ตำบล/แขวง : นายาง  อำเภอ/เขต : สบปราบ  จังหวัด : ลำปาง  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เกษตรกรผสมผสาน
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170