รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายบุญทา คำเมือง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 90  หมู่ที่ : 01  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : โรงวัว  ตำบล/แขวง : น้ำบ่อหลวง  อำเภอ/เขต : สันป่าตอง  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170