รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางแก้วมูล แก้วมารัตน์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 188  หมู่ที่ : 07  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ท่าแหนใต้  ตำบล/แขวง : แม่ทะ  อำเภอ/เขต : แม่ทะ  จังหวัด : ลำปาง  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170