รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายบุญศรี สุรินทร์
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 77  หมู่ที่ : 01  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ห้วยปู  ตำบล/แขวง : ท่าตอน  อำเภอ/เขต : แม่อาย  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170