รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายจันทร์แก้ว สมผัด
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 256  หมู่ที่ : 02  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ใหม่พัฒนา  ตำบล/แขวง : ยางคราม  อำเภอ/เขต : ดอยหล่อ  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ลำไย
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170