รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายประจัญ ใจวิงวอน
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 10  หมู่ที่ : 05  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ป่าแงะ  ตำบล/แขวง : ตลาดขวัญ  อำเภอ/เขต : ดอยสะเก็ด  จังหวัด : เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170