รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายอุดม พรมสอน
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 33  หมู่ที่ : 06  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : วังใหญ่  ตำบล/แขวง : หนองกุงทับม้า  อำเภอ/เขต : วังสามหมอ  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
เห็ดนางฟ้า/เห็ดต่างๆ
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170