รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายวิษณุ สร้อยสีดำ
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 116  หมู่ที่ : 7  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ยี่ล้น  อำเภอ/เขต : วิเศษชัยชาญ  จังหวัด : อ่างทอง  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170