รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางสง่า แก้วลาน
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 41  หมู่ที่ : 12  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : จานน้อย  ตำบล/แขวง : ดงพลอง  อำเภอ/เขต : แคนดง  จังหวัด : บุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170