รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายโกศล ทาเหล็ก
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 119/1  หมู่ที่ : 2  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หาดงิ้ว  อำเภอ/เขต : เมืองอุตรดิตถ์  จังหวัด : อุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
โคเนื้อ
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170