รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายนำ อินทร์แก้ว
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 35  หมู่ที่ : 07  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : หล่ายโพธิ์  ตำบล/แขวง : ปลักแรด  อำเภอ/เขต : บางระกำ  จังหวัด : พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ข้าว
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
ขยัน ใส่ใจ ทำได้ มีความสุข 
ความรู้เฉพาะสาขา
- การผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตสูง
เคล็ดลับหรือเทคนิคเฉพาะ
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยรองพื้น ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
- ฉีดพ่นสารสะเดา เมื่อเริ่มเห็นแมลงในแปลงนา เพื่อป้องกันการระบาด
การจัดการปัจจัยการผลิต
- ไม่ปล่อยน้ำในนาแห้ง ป้องกันการระบาดของวัชพืช ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช
- เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมี เพื่อบำรุงดินและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี
- ถ้าต้นข้าวเขียวมากจะลดอัตราการใช้ปุ๋ยยูเรียลง
การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง
- ปลูกโดยวิธีการหว่าน โดยใช้เครื่องพ่น อัตราเมล็ดพันธุ์ ๒๕ กิโลกรัมต่อไร่
- ใส่ปุ๋ย ๓ ครั้ง โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง
- สำรวจแปลงนาเกือบทุกวัน เพื่อป้องกันโรคแมลงระบาด
การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า
- จำหน่ายเป็นข้าวเปลือกให้กับโรงสีข้าว
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170