รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นางดอกแก้ว คุณานิล
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 44  หมู่ที่ : 6  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : ไผ่สีทอง  ตำบล/แขวง : เวียงคุก  อำเภอ/เขต : เมืองหนองคาย  จังหวัด : หนองคาย  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170