เกษตรกรต้นแบบ / เจ้าหน้าที่ต้นแบบ
กลุ่มสาขาต้นแบบ
พืชเศรษฐกิจ
ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน
ประมง
ประมง
ปศุสัตว์
แพะนม แพะเนื้อ ห่าน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่งวง กระบือ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ
ไม้ผล
กระท้อน ลำไย ส้มโอ/ส้มอื่นๆ แตงโม สับปะรด ทุเรียน เงาะ มะพร้าว มะม่วง กาแฟ มะนาว ชมพู่ กล้วยหอมทอง มังคุด ลองกอง มะขามหวาน
พืชผัก
หน่อไม้ฝรั่ง เมล่อน ไฮโดรโปรนิก ผักปลอดสาร/สวนครัว/พืชผัก/พริก ไผ่เลี้ยง เห็ดนางฟ้า/เห็ดต่างๆ ถั่วเหลือง
ไม้ดอกไม้ประดับ
กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ มะลิ ว่านหางจรเข้
อื่นๆ
สหกรณ์ พัฒนาที่ดิน/หมอดิน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การสลายตอซัง ปฏิรูปที่ดิน วิทยากร ยาสูบ นาเกลือ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรผสมผสาน Young Smart Farmer หม่อนไหม การแปรรูปอาหาร บัญชี
ชื่อ-นามสกุล    จังหวัด    อำเภอ/เขต     
กลุ่มสาขาต้นแบบ
พืชเศรษฐกิจ
ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน
ประมง
ประมง
ปศุสัตว์
ไก่ไข่ ไก่เนื้อ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่งวง กระบือ ไก่พื้นเมือง เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ
ไม้ผล
ลำไย ส้มโอ/ส้มอื่นๆ แตงโม สับปะรด ทุเรียน เงาะ มะพร้าว มะม่วง กาแฟ มะนาว ชมพู่ กล้วยหอมทอง มังคุด ลองกอง
พืชผัก
ไฮโดรโปรนิก ผักปลอดสาร/สวนครัว/พืชผัก/พริก ไผ่เลี้ยง เห็ดนางฟ้า/เห็ดต่างๆ ถั่วเหลือง
ไม้ดอกไม้ประดับ
กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ มะลิ ว่านหางจรเข้
อื่นๆ
สหกรณ์ พัฒนาที่ดิน/หมอดิน เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การสลายตอซัง ปฏิรูปที่ดิน วิทยากร ยาสูบ นาเกลือ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรผสมผสาน Young Smart Farmer หม่อนไหม บัญชี การแปรรูปอาหาร
ชื่อ-นามสกุล    จังหวัด    อำเภอ/เขต     

 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170