รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายชาญชัย ประดับศรี
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : พระบาทนาสิงห์  อำเภอ/เขต : รัตนวาปี  จังหวัด : หนองคาย  รหัสไปรษณีย์ :43120  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0864587310  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย จังหวัด : หนองคาย
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170