รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายบุญเกิด โสมปัดทุม
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : วิศิษฐ์  อำเภอ/เขต : เมืองบึงกาฬ  จังหวัด : บึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ :38000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :042492188  มือถือ :0898615726  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170