รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสมชาย อนันตจารุตระกูล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : บึงกาฬ  อำเภอ/เขต : เมืองบึงกาฬ  จังหวัด : บึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์ :38000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :042492735  มือถือ :0819543537  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : ปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด : บึงกาฬ
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170