รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายนิติ จันขุน
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หลุ่งตะเคียน  อำเภอ/เขต : ห้วยแถลง  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :30240  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :044301175  มือถือ :0933192051  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง จังหวัด : นครราชสีมา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170