รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสุริยา แก้วหย่อง
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : แก้งสนามนาง  อำเภอ/เขต : แก้งสนามนาง  จังหวัด : นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ :30440  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :044339465  มือถือ :0933190723  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด : นครราชสีมา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170